Bevers

5-6 jaar


Bevers zijn nog sterk op zichzelf gericht. Dat merk je vooral als ze honderduit over hun ervaringen vertellen. Groepjes ontstaan willekeurig, rond toevallige gebeurtenissen. Toch merk je dat ook zij langzamerhand groepsbesef krijgen terwijl ze de wereld ontdekken. Hun levendige fantasie houdt hun aandacht niet lang bij hetzelfde onderwerp. Eerst apen ze de leiding na, dan de tovenaar die langskomt. Even later zijn ze intens geboeid door een vogeltje dat in het gras rondspringt of begint weer een nieuw verhaal...

Welpen

7-8 jaar


Welpen krijgen meer aandacht voor de groep. Vriendjes worden bewust gekozen en kliekjes ontstaan. "Geen vrienden hebben" is heel erg... Van nature hebben ze een talent om zich in situaties en personen in te leven. Heb je al gemerkt hoe heftig welpen reageren als iemand een spel niet eerlijk speelt? Of hoe de "slechte" deerlijk toegetakeld uit het bosspel komt? Natuurlijke competitie is typisch: een spel winnen of verliezen is van levensbelang. In die fase groeit ook vaak een eerste imago: de sterkste, de lenigste of de creatiefste zijn.

Wolven

9-10 jaar


Sinds 2013 hebben we onze welpentak in twee opgesplitst: enerzijds de welpen en anderzijds de wolven. Hierdoor kunnen we beter inspelen op de leeftijdskenmerken van beide leeftijdsgroepen.

Net als de welpen staan bij de wolven vrienden en leren omgaan in de groep centraal. De wolven zijn competitief en laten dit nog meer blijken dan welpen. De leiding kan hier handig op inspelen en zo bijdragen aan een versterkte groepsvorming.

Jong verkenners/-gidsen

11-13 jaar


Bij de jonggidsen en jongverkenners is de groep als geheel enorm belangrijk. Kleine bendes worden opgericht, (geheime) kampen gebouwd om samen de spannendste spelen uit te werken. De groep bepaalt de stijl, de norm, de communicatie en de sfeer. Jongverkenners of jonggidsen voldoen wel of niet. De een is enorm populair en leidt, de ander raakt stilzwijgend in de verdrukking. Deze leeftijd is dan ook cruciaal om lid van Open Scouting te blijven.

Het is de leeftijd van verschillende interesses. Jongverkenners en jonggidsen hongeren naar informatie allerhande: ze leggen verzamelingen aan en houden artikels bij. Vaak sluiten ze stevige en intense vriendschappen: "een hartsvriend(in)". Jonggidsen vinden jongens kinderachtig of te ruw, terwijl jongverkenners meisjes als aanstellerig of giechelachtig bestempelen.

Verkenners/gidsen

14-16 jaar


Verkenners en gidsen worden zich van hun omgeving en de maatschappij bewust. Ze maken grootse plannen en vinden het een erezaak die met succes te realiseren. Ze gaan op elke uitdaging in terwijl ze de banden met thuis stilaan loslaten. Over hun ouders, de klas, de leerkrachten en natuurlijk over zichzelf hebben ze een uitgesproken mening die ze vaak onder invloed van leeftijdsgenoten vormen. Verkenners/gidsen voelen zich hierdoor soms erg onzeker en zoeken dan steun bij gelijkgestemde leeftijdsgenoten. Vrienden worden zeer belangrijk. Verkenners en gidsen hebben intense sociale contacten, maar het gevoel van eenzaamheid is nooit ver weg. En last but not least: Verkenners ontdekken dat gidsen toch niet zo aanstellerig zijn en meisjes vinden jongens plots niet meer zo kinderachtig; Verkenners en gidsen krijgen aandacht voor elkaar.

Seniors

17-18 jaar


Seniors vertonen meestal een uitgesproken zin voor onafhankelijkheid en individualiteit. Hun bewust beleefde persoonlijke waarden en normen stemmen niet steeds overeen met die van onze maatschappij. Deze eigenschap en een sterk sociaal gevoel zorgen voor het ontstaan van intense vriendschappen. De wereld dringt zich aan hen op en dat uit zich in concrete vragen over studie- en beroepsambities. Meestal kunnen vertrouwenspersonen hen in de zoektocht naar hun eigen identiteit en zelfontplooiing verder helpen.