BESTAANDE LEDEN


Huidige leden worden automatisch ingeschreven voor het nieuwe scoutsjaar. Dit lidgeld dient uiterlijk betaald te worden tegen 15 oktober. Wij vragen ook om ieder jaar het medische fiche te controleren en eventueel aan te passen..


Wens je niet langer lid te blijven van onze eenheid? Gelieve dan contact op te nemen met de eenheidsleiding.


NIEUWE LEDEN


Nieuwe leden kunnen genieten van 4 opeenvolgende activiteiten om te testen of de scouts hen ligt. Tijdens deze periode sluiten wij voor jullie een basisverzekering af. Activiteiten buiten het scoutsterrein worden voor leden op proef niet toegestaan.


Indien het nieuwe lid zich definitief wenst in te schrijven, dient er lidgeld betaald te worden en een uniform te worden aangekocht.

LIDGELD


Het jaarlijkse lidgeld voor leden van onze eenheid omvat de aansluiting bij FOS Open Scouting,

de verzekering, de werkingskosten, onderhoud van de lokalen, het Sinterklaascadeautje, etc.


Het lidgeld voor het eerste kind = €55

Vanaf het tweede kind = €50


Overschrijven dient te gebeuren op rekeningnummer BE43 0018 9509 8801 met mededeling
"Lidgeld - Naam + voornaam kind(eren)"

LEDENSTOP & WACHTLIJSTEN


Onze eenheid groeit al enkele jaren en hier zijn we dan ook meer dan trots op! De laatste jaren hebben heel wat nieuwe leden hun weg gevonden naar het lokaal van de Ouistiti's. We vinden het echter wel belangrijk dat we ons kunnen blijven focussen op de kwaliteit van de werking. Te hoge ledenaantallen zorgen voor meer druk op de leiding, minder individuele begeleiding en plaatsgebrek binnen én buiten onze lokalen.


Het systeem gaat uit van volgende maxium ledenaantallen per tak:

- Maximum 40 kinderen per tak
- Maximum 10 kinderen per leiding


Alle huidige leden blijven uiteraard in het systeem. Per tak wordt een overzicht gemaakt van het aantal ingeschreven kinderen, daarna kijken we hoeveel plaatsen er over blijven. Een deel daarvan blijft voorbehouden voor leden die een broer of zus hebben. De overige plaatsen kunnen opgevuld worden door nieuwe leden.


Eens de plaatsen binnen een bepaalde tak ingenomen zijn, beginnen we te werken met wachtlijsten.

Na de paasvakantie worden er geen nieuwe leden aanvaard.