Nieuws

Het lidgeld voor het scoutsjaar 2016-2017 bedraagt €50 voor het eerste kind en €45 vanaf het tweede kind. Het lidgeld voor kinderen die reeds lid zijn dient dit jaar vóór 31 oktober betaald te worden.

De zomervakantie loopt stilaan op zijn einde... Wat dus ook betekent dat het nieuwe scoutsjaar voor de deur staat! We willen jullie graag uitnodigen om samen met ons het nieuwe jaar in te zetten op zaterdag 10 september.

Activiteiten

  • okt 29
    Beste scouts, Kennen juillie “Tsjaka”? Nee, wel dat is een organisatie die... meer